1. ırkçı, insanların derilerinin rengi ve fiziki şekillerine göre birbirleri arasında üstünlük olduğunu temel alan, güya "ırkçılık" felsefesini savunanlara verilen isimdir.

  ırkçı insanların savunduğu bu doktrin ise ırkçılıktır.

  ırkçılık, insanlar arasında doğal seleksiyon sonucu oluşan çeşitlilikte kendi topluluğunun diğer topluluklardan daha üstün olduğunu ve diğer insanları yönetmeye hakkı olduğunu düşünülen bozuk bir felsefi akım / doktrindir.

  ırkçılar ve ırkçılık, evrendeki en gereksiz canlılara örnek verilebilir.

  insan ırkı tektir ve hiç bir insan bir diğerinden üstün olamaz, insanlar arasında ki üstünlük sadece bilimle, fenle, haysiyet ve şerefle ölçülebilir.

  bütün toplumlarda çok iyi insanlar çıkabileceği gibi, çok kötü insanlarda çıkabilir.bu durumu insanın ataları ile açıklamak kelimenin tam anlamı ile cahilliktir.

  etnik gruplar üzerinden prim yapmaya çalışmak, belli bir zümreye ait olduğunu söyleyerek diğer insanlardan alacağı/hakkı olduğunu iddaa etmek insanlık tarihinin en onursuz en şerefsiz söylemidir.

  türk, kürt, çerkez, abaza, çinli, koreli nerede doğmuş olursa olsun, annesi babası kim olursa olsun sadece bir insan olarak etiketlenebilir.

  lütfen çevrenizdeki ırkçı söylemlere değer vermeyin, içinde "kürt" "türk" "çerkez" gibi belli bir topluluğu işaret eden hiç bir metni değerlendirmeyin. ırkçılığın hiç bir bilimsel geçerliliği olmadığı gibi aşağılık kompleksine sahip insanların, topluluklarından çıkan iyi insanların yaptıklarını kendilerine mal ederek kendi başarısız hayatlarını soyları ile kapatmaya çalışan yetersiz insanlar olduğu unutulmamalıdır.

  insanlık tarihinin gelişimi bize gösteriyor ki, eğitim ve bilgi arttıkça ırkçılık yok olmakta, olması gerektiği gibi sadece "insan" kavramı benimsenmektedir.

  tüm insanların ortak ırkını öğrenmek için lütfen (bkz: homo sapiens)

mesaj gönder