• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.50)
türkiye'de kongre iktidarları (1918-1920) - bülent tanör
türkiye'nin aydınlanma hareketi dendiğinde hep tartışılagelen önemli nokta şu olmuştur: ulusal bağımsızlık mücadelesi sonucunda elde edilen haklar kazanılmış mıdır, verilmiş midir? bir başka deyişle birtakım haklar halka tepeden mi dayatıldı, yoksa halk bunları kendi mücadelesiyle mi kazandı? milli mücadele döneminin yerel ve ulusal kongre hareketlerini inceleyen bülent tanör, bu hareketlerin nirengi noktalarını titizlikle ortaya koyarak kongre örgütlenmelerinin hangi ihtiyaçtan doğduğunu incelerken, yukarıdaki soruya da ışık tutuyor.
 1. “Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili yayınlarda askerî boyutun ve önderin rolünün öne çıkması doğaldır. Ancak bu, liderlik öncesinde ya da etkisi dışında oluşan sivil-toplumsal canlılığı görmeye engel olmamalıdır.

  Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta ulusal direnişin başlangıcı olarak Samsun'a çıktığı tarihi (19 Mayıs 1919) esas alması anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü Mustafa Kemal bir tarih kitabı yazmamakta, içinde ve başında yer aldığı gelişmeleri anlatmaktadır.

  Ancak, buradan yola çıkan ve önder eksenli yoruma sâdık kalan bir resmî ya da ortodoks Türk tarih yazıcılığının (historiyografi) varolgeldiği de açıktır.”

  buyursunlar
  mutlu

mesaj gönder