• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
ibn arabi'nin fusüs'undaki anahtar-kavramlar - toshihiko izutsu
merhum prof. dr. toshihiko ızutsu'nun a comparative study of the key philosophical concepts in sufisim and taoism/ıbn 'arabi and lao tzü, çuang tzü (tasavvuf'da ve taoizm'deki felsefi anahtar-kavramların karşılaştırmalı bir incelemesi/ibn 'arabi ve lao-tzü, çuang-tzü) başlıklı 2 cildlik abidevi eserinin tercümesini takdim ettiğimiz bu ı. cildinde şeyhü'l-ekber diye bilinen muhyiddin ibn arabi'nin fususü'l-hikem'indeki temel anahtar-kavramlar semantik bir incelemeye tabi tutularak üstad'ın ontoloji'si (yani 'varlık bilgisi') ve buna bağlı olarak da 'dünya görüşü'nün temelleri ve çerçevesi ortaya konulmuştur.bu 'dünya görüşü': ı) alem-i gayb'da zatı'yla mestür hakkı, alem-i şehadet'te en mükemmel tecelligahı ve halifesi olan insan-ı kamil'e birleştiren ve ontolojik bir nüzul (iniş) ile ontolojik bir mi'rac'a (yükseliş'e) mesned olan bir tecelliler eksenini, ve 2) bu eksen etrafında seyelan eden ilahi rahmet'in her an bir halk-ı cedid (yeniden yaratılış) ile alemlere yansımasının idraklere sunulan ilahi senaryo'sunu tafsilen kucaklayan bir görüştür.hikmet işte bu ilahi senaryo'yu keşfetmekten, fehmetmekten ve bilinçle yaşamaktan ibarettir!toshihiko ızatsu'nun bu incelemesi bu fehamete katkıda bulunan pek kıymetli bir eserdir. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)
  1. şayet füsus okuduysanız anlamlandırabilir ve yararlanabilirsiniz. o yüzden önce füsusu'l hikem okumanızı tavsiye ederim. prof. dr. ekrem demirli'nin anlaşılabilir bir tercümesi ve şerhi var, ondan faydalanabilirsiniz.

mesaj gönder