1. stres endişe ve sıkıntı anlamına gelmez, stres karşılaşılan yeni durumlarda insanın ruhsal, bedensel sınırlarının zorlanmasıdır. organizma bu yeni duruma uyum sağlamak için belli tepkiler gösterir. buna stres tepkisi denir. yanlış olarak stres diye adlandırılan endişe, sıkıntı ise organizmada stres etmenlerine karşı başa çıkamama durumunda gelişen psişik değişikliklerdir. organizmada stres reaksiyonlarını başlatan iç ve dış uyaranların zararlı olması gerekmez. gülmek de bir stres reaksiyonudur.
    dr.hans seyle stres yanıtlarını tarif ettiği "genel adaptasyon sendromu" unda stresöre verilen tepkilerin kişiden kişiye farklılık göstermesinde iç ve dış koşullandırma etkenlerinin ve psişik faktörlerin etkili olduğunu söyler.
    genel adaptasyon sendromunda 3 evre vardır: alarm dönemi, direnç dönemi ve tükenme dönemi. alarm döneminde organizma stres etmeni ile ilk defa karşılaşır. hazırlıksız yakalandığı için direnç düzeyi düşüktür. direnç döneminde organizma stres etmeni ile başa çıkmaya çalışır. tükenme dönemi ya psikosomatik hastalıklar ya da ölümle sonuçlanır.
    başlıca stres hormonu olan kortizol kardiovasküler sistemin faaliyetini arttırır. eğer kişi stres etmeniyle baş edemez ve sürekli kortizol salgılanmaya devam ederse kardiyak problemler meydana gelir. yine aynı mantıkla immün sistemi baskılayan kortizol hormonu bakteriyel ve viral enfeksiyonlara eğilimi ortaya çıkaracaktır.

mesaj gönder