1. kadın cinayetlerini durduracağız platformu, münevver karabulut cinayetinden sonra ülke çapında farkedilmeye başlanan kadın cinayetlerinin (bkz: femicide) durdurulması için, kadın katillerine indirim değil ağır ceza mottosu ile 2010'da aktif hayatına başlayan bir oluşumdur.

    evlatları, kardeşleri, arkadaşları öldürüldükten sonra ailelerin hukuki ve manevi olarak yanında olmaya çalışır, onlarla birlikte hukuk mücadelesi verirken davaları takip eder, 6284 sayılı kanun uyarınca davalar için takip ve müdahillik hakkı kazanmasının yanısıra madur kadın kardeşlerimize avukat, kalacak yer, çalışılacak iş ve en önemlisi her daim çalacak bir kapı olur.

    platformun öneri ve çabalarıyla aile ve sosyal güvenlik bakanlığı davalara avukat göndermeye başlamıştır.

    araştırmalarıyla kamuoyu oluşturmaya, halk nazarında kadın cinayetlerinin duyulmasını sağlamaya çalışmakta ve durumun vehametini gözler önüne sermektedir. bu bağlamda oluşturulan ve şiddetten ötürü hayatına kaybeden kadınlar adına yapılmış dijital bir anıt olan http://www.anitsayac.com/ dikkat edilesidir.

    kadınların "yaşam hakkı"ndan gayrı bir kar amacı gütmeyen oluşumum ısrarlı taleplerinin de neticesinde 8 mart 2012'de ailenin korunmasına ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kabul edilmiştir. ^: olumlu ve olumsuz yanları ile^.

    sitesi sık kullanılanlarda bulundurulası http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/ , saygı duyulası, takip edilesi, desteklenesidir.

mesaj gönder