1. insanların günlük hayatlarında karşılarına çıkan olumlu ya da olumsuz hadiselerden etkilenerek iç dünyasına yansıttığı sevinç, üzüntü, korku, endişe, panik, düşünce, eğilim, gibi duygu davranışlarını yazısı, imzası veya bilinç dışı yaptığı grafiksel şekillere yansıtmasıdır.

    adli belge incelemesinin büyük bir kısmı aidiyeti şüpheli yazılar ve imzalarla örnek yazı ve imzalar arasındaki bu farklılık ve benzerliklerin araştırılmasından ibarettir.