1. dilbilimin alt alanı biçimbilimin inceleme konusu. çok genel anlamda, "dildeki anlamlı en küçük parça" olarak tanımlanabilir. klasik dilbilgisinde "kök" denilen bağımsız biçimbirimdir, "ek" denilen ise bağımlı biçimbirimdir.
    ugo