1. canlı organizmaların hayatını inceleyen ve onların yapılarını, fonksiyonlarını, gelişimlerini, kökenlerini, ekolojilerini, evrimlerini ve dağılımlarını araştıran bilim dalı.
    pavk