• youreads puanı (8.75)
 1. 2016 nobel edebiyat ödülüne layık görülen "robert allen zimmerman" veya bilinen sahne adıyla "bob dylan" ın 1963 yılında çıkardığı "the freewheelin' bob dylan" albümünden sözleri muhteşem bir eser.

  blowin in the wind

  how many roads must a man walk down
  bir adamın katetmesi gereken ne kadar yol var
  before you call him a man?
  ona erkek demeniz için
  yes, how many seas must a white dove sail
  evet, ve kaç deniz aşmalı beyaz bir güvercin
  before she sleeps in the sand?
  kumlarda uyumadan önce
  yes, how many times must the cannon balls fly
  evet, ve top gülleleri kaç kez atılmalı
  before they're forever banned?
  sonsuza dek yasaklanmalarından önce
  the answer, my friend, is blowin' in the wind,
  cevap, dostum, rüzgarla esiyor
  the answer is blowin' in the wind.
  cevap rüzgarda uçuyor
  how many times must a man look up
  bir adam kaç kez yukarı bakmalı
  before he can see the sky?
  gökyüzünü görebilmesi için
  yes, how many ears must one man have
  evet, ve bir adamın kaç kulağı olmalı
  before he can hear people cry?
  insanların ağladığını duyabilmesi için
  yes, how many deaths will it take till he knows
  evet, ve kaç ölüm olmalı onun bilmesi için
  that too many people have died?
  ne kadar çok insanın öldüğünü?
  the answer, my friend, is blowin' in the wind,
  cevap, dostum, rüzgarda esiyor
  the answer is blowin' in the wind.
  cevap rüzgarda uçuyor
  how many years can a mountain exist
  kaç yıl geçmeli bir dağın varolabilmesi için
  before it's washed to the sea?
  suyla yıkılmaması için
  yes, how many years can some people exist
  evet ve kaç yıl geçmeli bazı insanların yaşayabilmesi için
  before they're allowed to be free?
  özgür olmaları için izin verilmeden önce
  yes, how many times can a man turn his head,
  evet ve bir adam kaç kere çevirebilir başını
  pretending he just doesn't see?
  sadece görmemek için
  the answer, my friend, is blowin' in the wind,
  cevap, dostum, rüzgarda esiyor
  the answer is blowin' in the wind.
  cevap rüzgarda uçuyor