1. günümüz peygamberleri olarak da geçen, serebral-insan tipolojisi.