1. sanat kültürü oluşmamış insanların, sanatı taklit etmeye çalışmasıyla başlamış ve bir yerden sonra kültürümüz haline gelmiş olay/terim. - kiç-diye okunur. şu frida kahlo posterleri buna iyi bir örnektir.
 2. "kitsch örnekleri" şeklinde bir video hazırlansaydı işte bu olurdu:
  not: dikkat aşırı derecede kitsch içerir. kalıcı göz zevki bozulmasına sebebiyet verebilir.
 3. apaçiliğin sanatsal dünyadaki karşılığı.
 4. on dokuzuncu yüzyılın ortasında doğmuş almanca bir sözcüktür. milan kundera sözcüğün zamanla metafizik anlamını kaybettiğini ; özünde insan varoluşunda temelden kabul edilemez olan her şeyin insan yaşamının dışına atılması olduğunu söyler. ayrıca politik, dini veya siyasi sebeplere dayanan farklı farklı kitsch'ler olabileceğini de söyler. ( ör ; komünist kitsch. )
  kitsch'in alışılmamış bir durumdan ortaya çıkmadığını ; kişilerin belleklerine kazımış oldukları temel imgelerden türediklerini belirtir. çünkü kitsch'in diğer temel özelliği birlikteliktir. bu yüzden kundera yeryüzündeki kardeşliği ancak kitsch temeli üzerine kurulabildiğini ve ayrıca kitsch'in insanlık durumunun vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve kökeninin varoluşla kayıtsız şartsız uzlaşmaya dayandığını söyler.

  varolmanın dayanılmaz hafifliği adlı eserinde kitsch'i bu şekilde açıklayan kundera, özellikle ' totaliter kitsch'in üzerinde durur ve onun üzerinden kavramı anlaşılır kılmaya çalışır.
  kitsch bütün politikacıların, partilerin ve hareketlerin estetik amacıdır. çeşitli politik eğilimlerin birbirlerini rakip olduğunu, sınırlandırdığı ya da ortadan kaldırdığı durumlarda insanlar kitsch işkencesinden bir yere kadar kurtulabilir ama gücü tek bir politik hareket ele geçirdiğinde '' totaliter kitsch'' meydana gelir. buradaki totaliterlik, kitsch'e zarar verecek her şeyin tümden ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. kitsch'in oluşturduğu topluluktan kimse sapamaz, herhangi küçük bir sapma, oluşturulan kardeşliğe bir darbedir ve hemen susturulması gerekir. mesela bu sapma herhangi bir soruyu sormak bile olabilir. çünkü totaliter kitsch içinde bütün cevaplar önceden verilmiştir ve bu yüzden her türlü soru imkansızdır. soru kitsch'in arka yüzünü ortaya çıkarma girişimi olarak görülür.
  kitsch'e karşı savaşmak isteyenlerde kalabalıklara bir şey anlatmak, ortak duygulara sokmak ve onları yanına almak isterler. yani ona karşı savaşanlarda insanlara başka bir kitsch'le yaklaşmaktadır. bu yüzden kitsch ne kadar adi olsa bile insanlık durumunun vazgeçilmez parçasıdır.