1. birleşmiş milletler genel kurulu'nun 1948'de kabul ettiği ve türkiye'nin de taraf olduğu soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi'nin ikinci maddesine göre aşağıdaki biçimde tanımlanmış suçtur :

  ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir öbeğin tümünü ya da bir bölümünü yok etme niyetiyle
  (a) öbek üyelerinin öldürülmesi;
  (b) öbek üyelerine fiziki ya da ruhsal açıdan zarar verilmesi;
  (c) öbeğin, fiziki varlığını tümüyle ya da kısmen sona erdirecek yaşam koşullarıyla yüz yüze bırakılması;
  (d) öbek içi çoğalmanın engellenmesi;
  (e) öbek bünyesindeki çocukların başka bir öbeğe aktarılması
  eylemlerinden herhangi birinin işlenmesi
  ugo
 2. hocalı'da azerbaycan türklerine, kırım'da kırım-tatar türklerine yapılan vahşi eylemler bütünü. tehcire benzemez; çok farklıdır.
  slipo