1. argoda ve külhanbeyi ağzında "öldürmek, kısa yoldan işi bitirmek" anlamına gelen bu deyimin
  temize havale olundu şekli de kullanılır. buradaki temiz kelimesi, muhtemelen
  "temyiz" olmalıdır. temyiz, bilindiği gibi haklıyı haksızdan ayırmak, doğru ile yanlışı ayırt
  etmek gibi anlamlara gelir ve hukukta, bir üst mahkeme olarak kurulmuş mahkemelere
  denir. temyiz mahkemesi, genellikle hüküm ve hâkim hatalarını giderir ve söz konusu
  davayı kılı kırk yararak inceler. böylece temyize havale edilen bir iş de kökünden hâlledilmiş,
  anlaşmazlık giderilmiş ve haklıya hakkı, haksıza cezası verilmiş olur. ancak ölüm
  manasında temize havale etmenin karşılığı, mahkeme-i kübra'da verilecek gerçek karar
  olmalıdır. bir insanın temize havale olunması, biraz da onu hakk'ın adaletine havale
  etmek demektir.

  kaynak: iki dirhem bir çekirdek