1. bc / ad sistemi'nde isim değişikliği yapma sebebiyle ortaya çıkmış tarih belirleme sistemidir. takvim sisteminde veya orijin noktasında bir farklılık yoktur. tek fark isim değişikliğidir.

    bc / ad sisteminde bc "before christ" yani "mesih'ten önce" anlamına gelir. ad ise latin kökenli olup "anno domini" demektir, yani "kurtarıcı'mızdan beri" veya "kurtarıcımız'ın yılında"dır.

    bce / ce sistemi ile hristiyan kökenli sistem yerine tüm dünyayı hoşgörü ile karşılayacak bir sistem sunulmuştur. bce "before common era", ce ise "common era" için kullanılır. türkçeye "alışıldık çağ" ve "alışıldık çağ öncesi" olarak çevrilebilir. ancak türkçede biz zaten mil taşı, dönüm noktası, aşama anlamına gelen milat kelimesini kullandığımız için bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.

    yine de ingilizce bir dökümana denk geldiğinizde bc / ad sistemi ile bce / ce sistemi'nin farkında olabilirsiniz.