• youreads puanı (9.00)


 1. death, come near me

  ölüm yanıma gel

  by day i sleep, at night i weep!
  günde uyuyorum gece de ağlıyorum
  o death, come near me!
  ah ölüm yanıma gel

  be the one for me, be the one who stays.
  benim için bir ol yanımda kalan biri

  my rivers are frozen, and mischosen,
  nehirlerim dondu ve yanlış seçildi

  and the shadows around me sickens my heart.
  ve gölgeler etrafımda kalbimi hasta ediyor

  o death, come near me,
  ah ölüm yanıma gel

  and stay (by my side). hear my silent cry!
  ve yanımda kal sessiz ağlamalarımı duy

  in sadness i'm veiled, to the cross i am nailed,
  üzüntü içinde örtüldüm geçitte çivilendim

  and the pain around me freezes my world.
  ve etrafımdaki acı dünyamı donduruyor

  my cold world...
  benim soğuk dünyam

  in life i've failed,
  hayatta başarısız oldum

  for years i've wailed.
  yıllarca hayıflandım

  frozen in time... left behind...
  zamanda donmuş arkada kalmış

  the rapture of grief is all to find...
  keder içinde tutsaklık bütün bulabildiğim

  the rapture of grief is all!
  hepsi keder içinde tutsaklık

  behind the shadow of life the lost hopes are grieving.
  hayatın gölgesinin arkasında kaybolmuş umutlar acıyor

  i seek the night and hope to find love...
  geceyi aradım ve aşkı bulamayı ümit ettim

  so i drown in the silence of lifes short eternity.
  böylece hayatların sessizliğinde boğulurum kısa ebediyet

  the tears fills the void in my heart astray
  gözyaşları kalbimin içindeki boşluğu dolduruyor

  embrace me now, delightful ease!
  kabul et beni şimdi hoş rahatlık

  give me a world of wonderous peace!
  bana bir dünya ver muhteşem barışın olduğu

  calm the desperate scream in my heart!
  kalbimdeki ümitsiz feryadı yatıştrır

  o death, come near me,
  ah ölüm yanıma gel

  save me from this empty, cold world!
  bu soğuk ve boş dünyadan kurtar beni

  o life, you have killed me,
  ah yaşam öldürdün beni

  so spare me from this couldron of misery!
  esirge beni bu sefaletin soğukluğundan

  in life i cry, away i fly...
  hayatta ağlıyorum uzakta uçuyorum

  chosen to fall within these walls.
  bu duaların içinde düşmek seçildi

  the rapture...
  tutsaklık

  the rapture of grief is all!
  hepsi keder içinde tutsaklık

  oh, shed a tear for the loss of innocense,
  ah masumiyetin kaybı için gözyaşları döküldü

  for the forsaken spirits who aches... in us
  unutulmuş ruhlar için hangisi ağrıyorsa içimizde

  cry for the heart who surrenders to pain,
  acıya teslim olan kalpler için ağla

  for the solitude of those left behind!
  geride kalmışların yalnızlığı için

  behold the pain and sorrow of the world,
  dünyadaki acıya ve kedere bak

  dream of a place away from this nightmare.
  bu kabustan uzak bir yer hayal et

  give us love and unity, under the heart of night.
  gecenin kalbinde bize birlik ve sevgiyi ver

  o death, come near us, and give us life!
  ah ölüm yanımıza gel ve bize yaşamı ver

  not:alıntıdır.
 2. 2002 de çıkan dark oceans we cry albümleri içinde beşinci şarkı.