fln
  1. 1954 yılında cezayir'i fransız işgalinden kurtarmak için kurulmuş olan direnişçi sosyalist örgüt. açılımı "front de libération nationale"dir. türkçesi "ulusal özgürlük öncüleri" gibi bir şey.

    cezayir bağımsızlık savaşı sırasında asla görmezden gelemeyeceğimiz katkılar yapan bu örgütün bayrağı aynı zamanda cezayir'in de bayrağı olarak kullanılmaktadır.

    zor şartlarda savaşı kazanan bu örgüt sonrasında -muhtemelen sscb desteğiyle- 1989 yılına kadar iktidarda kalmıştır. diğer partilerin de açılması ile birlikte artık öyle bir durum sürekli olmasa da hala mecliste önemli bir yere sahiptirler.