helis - youreads

  1. (bkz: heliks) (bkz: helezon) (bkz: sarmal)

    bir silindirin ana doğrularını sabit bir açıyla kesen eğri. helezonik yay.

    sarmal bir biçimde birbirini izleyen kıvrımlardan meydana gelen eğri, spiral eğri, kıvrımlı oluşum ya da dizilim.

    silindir yahut koni biçiminde bir sütun üzerinde aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru hareketi sağlayan, diyagonal bakımdan büklümlerin birbirine bağlanmasıyla meydana gelen yörünge. sarmal devinim.