hiperbol - youreads

 1. dengede duran bir cismin odak noktasına olan eşit uzaklıklara sahip sabit noktaların oluşturduğu mesafe farkına eğrilere ve oluşturdukları geometrik şekile hiperbol denir. hiperboller çok mesafelidirler.
 2. iki belirlenmiş noktaya uzaklıkları farkı sabit olan noktaların geometrik yeridir.
 3. bir noktanın sabit iki noktaya uzaklıkları farkı sabit (2a) olan noktaların geometrik yeridir.

  (x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir bir) hiperbolü için

  odak= c
  asal eksen uzunluğu= 2a
  yedek eksen uzunluğu= 2b olmak üzere

  c^2 =a^2 artı b^2 dir.

  doğrultman doğrusu: a^2 / c

  asimptotları ise y= ±bx/a

  ikizkenar hiperbol: asal eksen, yedek eksene eşit olan (b=a) hiperbol.

  çemberler:

  asal çember: x^2 artı y^2 = a^2
  yedek çember: x^2 artı y^2 =
  doğrultman çember (x±c) ^2 artı y^2 =(2a)^2

  y=mx artı n doğrusuyla ortak çözüm yapıldığında

  delta= n^2 artı b^2 eksi a^2m^2

  "artıları sembol olarak koyunca çıkmadığı için yazı olarak yazdım.
  ^2 kare anlamına gelmektedir. "
  bu girdi tüm sınava hazırlanan arkadaşlara fayda olsun...
 4. parametrik denklemi x =sec(t), y=tan(t) şeklindedir.
 5. iğrenç çirkin bi şey bu uzak dursun benden