• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (7.00)
Yazar Sami zubaida
islam dünyasında hukuk ve iktidar - sami zubaida
islâm toplumlarında toplumsal değişimle birlikte farklılaşan siyaset ve devlet yapısı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmış sami zubaida, islâm dünyasında hukuk ve iktidar adlı bu kitabında müslüman toplumlarda hukuk ve iktidar ilişkisini kapsamlı bir şekilde ele alırken, şeriatın tarihsel ve teolojik temeline dayanan islâm hukukuyla ilgili söylem ve uygulamaların süreç içindeki evrimi ile uğradığı dönüşümlerin nasıl geliştiğini incelemektedir.

günümüz islâm toplumlarında şeriatın siyasi anlamda vurgusu, sadece modern anlamda bir 'hukuk'tan ibaret olmayıp, aynı zamanda ahlâk, adalet ve dinin bir bütün içinde ifadelendirilmesi olarak tezahür etmektedir. bu nedenle şeriatın bu bağlamdaki yorumlamalarla biçimlenen siyasi tınısı, bir muhalefet ve aynı zamanda mücadele aracı olarak da çeşitli alanlarda farklı yorumlara maruz kalırken; topluma yansıyan değişik türdeki eylemler beraberinde tartışma yaratan analizlere de konu olmaktadır.

işte sami zubaida, islâm toplumlarının sekülerleşmeye kapalı olduğunu ve son dönemlerdeki 'radikal' siyasi hareketlerin yarattığı islâmi uyanışla birlikte dinin kitlelere 'hayat verebilecek' tek ideoloji olduğunu öne süren birçok müslüman ve batılı yorumcunun tersine; bu hareketlerin doğrudan hedefinin iki yüz yıldır mısır, türkiye ve iran'la birlikte pek çok ülkede hukuk, eğitim, kültür gibi alanların yanısıra günlük hayatta da gerçekleşmiş sekülerleşmeye karşı geliştiğini özellikle vurgulamaktadır.

islâm toplumlarında şeriatın oluşumunu, kavram ve yöntemlerini başından ele alarak mısır, osmanlı devleti ve iran'da biçimlenen hukuk-iktidar yapılarıyla, tarih içinde gelişen seküler reformları ve bunlara karşı gelişen tepkileri altı bölümde inceleyen islâm dünyasında hukuk ve iktidar, yazarın yapmış olduğu yorumlamaların akademik düzeyi bakımından düşünce ve siyaset dünyamızda önemli bir başvuru kitabı olacaktır.
(kitap arkası)
  1. islam hukuk tarihi ve hukuku, kavram ve terimleri, mezhepsel farklılaşma nedenleri ve temelleri, örfi- şeri hukuk, islam toplumlarında yargı, modernleşme ve islami nüfusun fazla olduğu toplumlar üzerine güzel analizler barındıran kitap.

    bugün özellikle ortadoğu ve afrika'da cereyan eden mezhep temelli gözüken ancak salt bir gerekçeye indirgeyemeyeceğimiz çatışma nedenlerinin anlaşılmasına da katkı sağlayabilecek tespitler barındırmaktadır.
    ozee