kalvinizm - youreads

  1. tanrı ile kul arasına hiçbir otoritenin giremeyeceğini, tanrı ile kul arasında tek aracının ancak isâ mesih olabileceğini, hristiyanlığın inançsal öğretilerinin doğrudan kutsal kitaptan edinilmesi ve hristiyanlığın özüne dönmesi gereğini savunan protestanlık mezhebinin bir koludur.

    temel ilkeleri ve öğretileri protestan reform hareketinden etkilenen (bkz: jean calvin) tarafından belirlenmiştir.