1. argo bir sıfat.
    1.saçı sakalı birbirine karışmış, üstü başı dökülen, kılıksız, zavallı (kimse).
    2.bayağı, beş para etmez, değersiz, önemsiz (kimse).