1. kleptoparazitizm bir canlının, bir başka canlı tarafından hazırlanmış, biriktirilmiş yemeği çalarak beslenmesidir.
    bu işin piri korsanmartı lardır.