1. farklı uluslardan oluşan, farklı kültürlerden insanları bünyesinde barındıran. ulusal ve kültürel bakımdan heterojen yapıda olan.