1. tanrıdan ziyade titandır aslında. babası uranüs olmakla kronos, babasının cinsel organını orakla kesip denize atmıştır. bu sebeple orakla resmedilirken, denize düşen babasının erkekliği afrodit'in yaratılmasına neden olmuştur. bazı kaynaklarca afrodit
    zeus ve dione'nin kızıdır.

    ayrıca baba oğul arasında güç savaşı vardır ki kronos, babasının yerine geçerek titanların başı olmuştur. titanlar mitolojik tanrılarla karıştırılır fakat nesil durumu vardır, dönemlerini anlayınca akılda kalması daha kolay olur.