1. madde parçacıkları (fermiyonlar) arasındaki etkileşimi alan kuantumları (bozonlar) ile açıklayan herhangi bir teori. bazı durumlarda (özellikle kütleçekiminde) alan kuantumları kendi aralarında da etkileşebilir.