1. güneş'e en yakın gezegen.

  eski astrolojide utarid, debîr-i felek olarak bilinir. güneş'in katibidir. yöneticisi olduğu başak ve ikizler burcu insanları hakikaten de okumaya, yazmaya meyilli oluyorlar.
 2. astrologlar tarafından rahatsız edilen gezegen. bazı astrologların bu gezegene bakıp, daha doğrusu alet edip sağladığı görülmüştür. bunun başka bir versiyonu venüs.
 3. önceki: güneş

  -4 iç güneş sistemi gezegeninden biridir.
  -karasal gezegen olarak sınıflandırılır. ve yüzeyi diğer karasal gezegenlerden çok daha kraterli, yarık ve çatlaktır.
  -sıcaklık gündüz 430 santigrad dereceye kadar çıkarken gece -180 santigrad dereceye kadar düşer. bu şartlar (bilindiği kadarıyla) yaşam için elverişli değildir.
  -jüpiter'in uydusu ganymede ve satürn'ün uydusu titan'dan bile küçüktür.
  -yok denecek kadar ince bir atmosferi vardır. atmosfer içeriğinde oksijen, sodyum, hidrojen, helyum ve potasyum bulunur. nefes almaya uygun değildir.
  -bilinen bir uydusu yoktur. güneş sistemi'nde uydusu olmayan iki gezegenden biridir.
  -halka sistemine sahip değildir.
  -gezegen kütlesinin yaklaşık %80'lik kısmını çekirdek oluşturur.
 4. şair nedim, iii. ahmet'e sunduğu bir kasidesinde şöyle der:

  böyle tahrir etti levh-i mihre vasf-ı pâkini
  katib-i çerhin ser-i kilk-i meânî-perveri

  yani; felegin katibinin güzel sözler yaratan kalemi senin güzel ve temiz vasıflarını güneşin yüzüne yazdı.

  katib-i çerh yani feleğin katibi de merkür'dur.
 5. antik yunan'da hem sabah hem de gün batımından sonra gördükleri merkürü iki farklı gezegen sanıyorlarmış ve apollo ve hermes adını vermişler. m.ö. 4. yy da ikisinin aynı gezegen olduğunu anlamışlar ve hermes'i tercih etmişler. romalılarsa yunan tanrısı hermes'in aşağı yukarı dengi tanrıları olan mercury adını vermişler.