metin göktepe - youreads  1. 21 yıl önce bugün gözaltında iken işkence ile öldürülen evrensel gazetesi muhabiri.

    insanlık dışı bir muamele ile dövülüp, işkence edilen metin için utanmadan ''duvardan düştü öldü'' denilse de daha sonradan işkence sonrasında öldüğü kanıtlanmıştır.

    ferhat tunç adına güzel bir ağıt yakmıştır metin'e ağıt - ferhat tunç