1. roma bilgelik ve savaş tanrıçası. yunan mitolojisindeki karşılığı athena'dır. baykuşla ilişkilendirilen tanrıçadır. baykuşun bilgelik sembolü olmasının nedeni budur.

    "minerva'nın baykuşu ancak gün batarken uçmaya başlar." hegel'in görüşüdür. anlamı ise aşağı yukarı şudur; insanlık tarihini etkileyen bir olayı tamamen anlamak/o konuda tamamen bilgeliğe ulaşmak ancak olayın üzerinden zaman geçtiğinde ve olan biten gözden geçirildiğinde mümkündür.