müstahsil - youreads

  1. üreten, üretici anlamlarını taşıyan arapça kökenli klasik türkçe kavram.