pespaye - youreads

  1. aşağılık, bayağı , adi anlamlarına gelen bu kelime dilimize farsçadan geçmiştir. aşağı anlamına gelen pes ve rütbe anlamına gelen paye kelimelerinden türetilmiştir.