1. risk budur.

    kusura bakmayın yapmasam başlık eksik kalırdı.