1. 1847 - 22 mayıs 1912 tarihleri arasında yaşamış manisalı bir hiciv ustası.
  tanık olduğu yolsuzlukların üzerine çekinmeden giden bir kaymakam.
  özellikle istibdat devrinden dolayı ikinci abdülhamit'i yerden yere vurmasıyla tanınır.

  örnek verelim;
  mısırın ingilizler tarafından işgali ve doğrudan ingiltere üzerinden idaresi ile ilgili bir şiir. dışardan osmanlı idare ediyormuş gibi görünen mısır'ın ingilizlere kaptırılması ile ilgili ''mısır'ı koçana oturtmuş '' gibi görünüyor.

  vakt-i fırsat gözetir şâh-ı cihan,
  tutar elbette elinden kaçanı:
  yine sâhib olur inşâallah,
  mısır’ın kaldı elinde koçanı.
  .........................................................................................

  bir başka örneğe geçelim;

  besmele duymuş olan şeytan gibi
  kahr olursun «höt!» dese bir ecnebi;
  pâdişâhım! öyle alçaksın ki sen,
  izzet-i nefsin arab izzet gibi.

  burada arab izzet ile izzet paşa kastedilmektedir.