1. erkek çocuklukta gelişen kendiliğin ihtiyacı oian desteği alamamasıyla bağlantılı acı verici duyguların oluşturduğu ruhsal durumdur. kişilik bozukluğu gösteren kişilerde nesne kaybı sorunsalı ile birlikte önemli bir yapıyı oluşturur.