thales - youreads

 1. thales varlığın doğası ile ilgilenmiştir. yunan mitolojisinde anlatılanlarla yetinmemiş, doğada olan şeyleri doğadaki şeylerle izah etmeliyiz demiştir. bu nedenle kendisini bilimin öncülerinden saymak gerekir. öncü sayılsa da felsefenin geçmişini bir yerlere dayandırmak hatalı olabilir. thales doğal olayları (depremler fırtınalar yağmur vs) yunan tanrıları ile açıklamak yerine doğada cevap aramaya koyulmuştur. sonra her şeyin sudan oluştuğunu düşünmüştür.

  yeryüzünü de suyun tuttuğunu iddia etmiştir. hatta dünyayı suyun üzerinde bir gemi gibi düşünmüş ve gemi sallandığından deprem oluyor demiştir. astromi ile de ilgilenmiş hatta bir keresinden güneş tutulmasını önceden tahmin etmiştir. gölgelerin bizle aynı boyda olduğu anlarda piramitlerin boyunu ölçmüştür. bir de nil nehrinin sularının yükselmesinin rüzgardan kaynaklandığını bulmuş, ters yönde esen rüzgar nehrin denize dökülmesini zorlaştırıyor ve bu nedenle su seviyesi yükseliyor demiştir. aynı zamanda mısırlılardan matematiği öğrenmiş ve yunanlılara öğretmiş kişidir. çap çemberi ikiye böler, ikizkenar üçgenin taban açıları eşittir tarzında bazı buluşları da olmuştur. (bkz: anaksimenes) (bkz: anaksimandros)
  abi
 2. felsefenin babası kabul edilen şahıs.
  hiciv
 3. eski yunan’ın yedi bilgesinden biri olarak kabul edilen thales, milet okulunun da öncü ismidir. antik yunandaki ilk geometrici ve astronom olarak bilinir. her şeyin özünün “su” olduğunu iddia etmiştir. önceden yaptığı hesaplamalar sayesinde m.ö 585 yılındaki güneş tutulmasını bilmiş kendisi.

  kuşkusuz hiçbir gelişme temelsiz yani sıfırdan doğmamıştır. sürekli bir etkileşim olmuştu uygarlıklar arasında. bilgi de bu etkileşimler ile birlikte birikerek genişler. thales de geometri ve astronomi hakkında bilime yaptığı katkıları ve geliştirmeleri sıfırdan üretmemişti. o dönemlerde astronomi hakkında en gelişmiş olan millet sümerlerdi. bu bize gösteriyor ki, thales astronomi hakkında ki ilk bilgilerini sümerlerden edinmiştir.

  thales ticaret yaptığı dönemlerde ise mısır seyahatlerinde bakmış ki, mısırlılar nil nehrinin hareketlerini geometri sayesinde hesaplıyorlar. oradan edindiği geometri bilgilerini antik yunana taşımış ve geometriyi geliştirmiş. mısırlılara baktığımızda parmak hesabı, ihtiyaçları kadar geliştirmişler geometriyi. thales ve mensubu olduğu okul ise ihtiyaçlarından ziyade, doğayı açıklama arzularıyla geliştirmişler geometriyi ve de astronomiyi.

  onun ve mensubu olduğu okulun en önemli yanı, teolojiye saplanıp kalmamalarıdır. doğayı açıklamak için mitoloji ve tanrılar çerçevesinde açıklamalar ile sınırlı kalsalardı bugün thales, bilinmeyen, tarih sahnesinde yitip gitmiş sıradan bir kişi olarak kalırdı. gerçeğe ulaşabilmek için mitolojik olmayan gerçekçi ve sorgulayıcı hareket ederek, edindiği bilgiler üzerine bilimsel verilerle keşifler yapması, gelişim için sorgulamanın ve rasyonalizmin de önemini göstermiştir.

  thales hakkında pek çok söylenti bulunur. son olarak aristo’nun politeia kitabında bahsettiği söylentilerden birini anlatarak thales hakkında ki yazımı bitireyim.

  thales, felsefenin maddi olarak hiçbir işe yaramadığı yoksulluğundan dolayı kınanırmış. zaman içinde bir yıl thales, yıldızlar konusundaki ustalığı sayesinde daha kıştan, gelecek yıl büyük bir zeytin hasadı olacağını öngörmüş. az miktarda parası olan thales, hasat mevsimine daha çok olmasına rağmen bütün parasını milet’te ki zeytin presleme de kullanılan aletleri kiralamak için harcamış. zeytin toplama zamanı geldiğinde ve herkes pres aletleri gereksinimi duyduğunda, thales istediği fiyata aletleri satmış ve epey yüksek miktarda para elde etmiş. böylece dünyaya, filozofların isterlerse kolayca zengin olabileceğini fakat onların tutkularının başka türden olduğunu göstermiş.

  (bkz: bertrand russell esintileri)