zenosyne - youreads

  1. "hayat kısadır ve hayat uzundur, bunun bir ortası (tertibi) yoktur" sözüne atıf yaparak zamanın çok çabuk tükendiği hissine kapılma. ayrıca (bkz: adomania)

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)