1. roma mitolojisinde (bkz: satürn)
  yunan mitolojisinde (bkz: kronos) (kronos yunan mitinde zeus, hades, poseidon ve hera'nın babasıdır)

  zamanı temsil eder.

  zamanla ilgili olan kronometre/kronoloji gibi kavramların ismi, kronos'un türevlendirilmesinden gelir.

  barok çağı eserlerde genellikle yaşlı, saçları dökülmüş, beyaz sakallı ve kanatlı bir erkek şeklinde betimlenir. yaşlılığı, zamanın eskiliğine ve muazzamlığına gönderme yapar; kanatlarla, göz açıp kapayıncaya kadar geçip gitmesi tasvir edilir.

  görsel görsel görsel

  şahsi düşüncem evrende ki en büyük güçtür. güçten kasıt sadece fiziksel anlamlarıyla değil; bilimsel, felsefi, edebi ve tüm sanatsal çalışmaların çevresinde dönüp durduğu, nispeten evrenin on dört milyar yıllık tarihinde, ömründe ki seksen yıllık (şu an ki ortalamayla) kısa göz kırpma anına şöyle bir dönüp bakınca insan, gerçekten bu gücün varlığını az çok ucundan yakalayabiliyor.

  insana tüm düşüncelerini sorgulatır zaman.

mesaj gönder