1. müslüman toplumlar tarafından genel olarak kabul edilmiş olduğu halde; diğer ortadoğu dinleri, kültürel ve tarihsel olarak farklılıklar içeren bilgilerdir.

  bilgi 1: yahudilerin kutsal kitabı tevrat, hristiyanların incildir.
  açıklama 1: yahudilerin kutsal kitabı tanah'tır. zebur(mezmurlar), tevrat ve bazı kutsal metinlerden oluşur.
  hristiyanların kutsal kitabına holy bible (kitab-ı mukaddes) denir. eski ahit ve yeni ahitten oluşur. eski ahit yahudilerin kutsal kitabı olan tanahtır. yeni ahit inciller(matta,markos,luka,yuhanna) ve bir takım kutsal metinlerden oluşur.

  bilgi 2: hristiyanlar farklı kitaplara inanır.
  açıklama 2: katolik, protestan, ortodoks tüm hristiyan mezhepler tek bir kitaba; eski ahit ve yeni ahiti içeren holy bible (kibab-ı mukaddes) inanır.

  bilgi 3: incil ve tevrat değiştirilmiştir.
  açıklama 3: kuran'dan çok daha eski yahudi ve hristiyan kutsal kitap nüshaları bulunmaktadır. ayrıca hristiyanlıkta isa peygambere kitap dahi gelmemiştir, ki teslis inancına göre tanrının kendisidir. müslümanlıktaki halife osman'ın kuranı kitap haline getirmesinde olduğu gibi, bazı havariler ve kutsal kişiler; isa'nın hayatını ve mesajını iletmek ile görevlendirilmiş ve bu şekilde eski ahitle birlikte kutsal kitabın parçalarının (incil ve bazı kutsal metinler ve mektuplar) yazılmasına vesile olmuşlardır.

  bilgi 4: muhammed peygamber, tevrat ve incil de müjdelenmiştir.
  açıklama 4: yahudilerin ve hristiyanların kutsal kitaplarında böyle bir peygamberden bahsedilmez. müslümanlar, bu kitaplarda muhammed'in gelişiyle ilgili yüzlerce ayet olduğunu, fakat muhammed geldikten sonra yahudiler'in ve hristiyanlar'ın bu ayetlerin hemen hemen hepsini kutsal kitap'tan çıkardıklarını iddia etmektedirler. ancak muhammed peygamber doğmadan yüzlerce yıl öncesine ait yahudi ve hristiyan kutsal kitaplarının nüshaları bulunmaktadır.

  bilgi 5: kur'an allah tarafından korunmuştur.
  açıklama 5: sadece islamın kitabı değil; yahudi ve hristiyanların kitapları da tanrı tarafından korunduğunu ve değiştirilemeyeceğini iddia eder.

  yahudi ve hristiyan kutsal kitaplarında geçen bazı koruma ayetleri ile konumuzu bitirelim:

  - "gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır."
  (matta 24:35)
  - "gizli şeyler rabbindir; fakat bu şeriatın bütün sözlerini yapalım diye açığa çıkarılmış olan şeyler ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır."
  (tesniye 29:29)
  - "rabbin emri paktır; gözleri aydınlatır. rab korkusu temizdir; ebediyen durur; rabbin hükümleri haktır; hepsi doğrudur. altından, çok saf altından da ziyade özlenir."
  (mezmur 19:8-9)
  - "sözünün topu hakikattir; ve her adaletli hükmün ebedidir."
  (mezmur 119:160)
  - "ot kurur, çiçek solar; fakat rabbin sözü ebediyen durur."
  (işaya 40:8)

mesaj gönder