1. iki nehir arasındaki ülke anlamına gelen mezopotamya terimi, fırat ve dicle nehirleri ile bu nehirlerin kolları arasındaki bölgeyi kapsayan coğrafya için kullanılır. eski yunancadaki orta anlamındaki "mesos" ve ırmak anlamına gelen "potamos" kelimelerinden türetilmiştir.

mesaj gönder