1. sultan galiyev: avrasya'da dolaşan hayalet (cumhuriyet söyleşileri ekim '97 - mart '98) - attila ilhan

    "... inönü cumhuriyeti'nden itibaren, aydınlarımızın önemli bir kısmı, cumhuriyet modernliğini 'alafrangalık' sanmışlardır: ne vahim bir yanılgı! bu yanılgı, tepki olarak, o dönemin 'alaturkalığını' hortlatacaktı: üç çeyrek yüzyıl sonra, türkiye cumhuriyeti, yeniden 'komprador' alafrangalığı ile 'tanzimat' alaturkalığı arasına sıkıştırılmıştır; çünkü -dikkat isterim- ne laiklik diye kıçını yırtan 'alafrangamız', 'çağdaş ulusal bir sentez' peşindedir, ne de 'şeriat' diye yırtınan muhafazaklarımız; baksanıza kavgaları sadece birbirleriyle; iki taraf da, düvel-i muazzama'nın (sistem'in) kuyruğuna takılmış, karşılıklı bağımlı, 'özelleştirilmiş' dolayısıyla 'küreselleştirilmiş' 'gizli' sömürge bir türkiye'den rahatsızlık duymuyorlar.

    oysa başlangıçta o vardı, 'hürriyet ve istiklal benim karakterim' demişti: 'hür' ve 'müstakil' bir kimlik 'alafrangalığa' ya da 'alaturkalığa' sığar mı?" (18 şubat 1998)
    ae

mesaj gönder