• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.25)
kutadgu bilig - yusuf has hacip
kitabın adını kutadgu bilig koydum okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım bu kitap iki dünyayı tutan bir eldir balasagunlu yusuf'un dokuz yüzyıl önce kaleme aldığı kutadgu bilig, insanoğlunun hem bu dünyada hem de öteki dünyada mutlak mutluluğa ulaşabilme yolunu gösteren eşsiz bir rehber. güç, saadet, akıl ve inanç temeli üzerine kurulmuş nasihatlerden oluşan kitap, insanın ve devletin doğruya ve iyiliğe yönelmesini telkin eden güçlü sesiyle günümüzde de hala geçerliliğini koruyor. islam dönemi türk edebiyatının ilk ürünü olan bu eserin samimi bir dille verdiği ibretlik mesajlar, insanlığın bugünkü durumu için de yetkin tespitler ve tavsiyeler sunuyor. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)
  1. yusuf has hacib’in 11. yy.da, mesnevi nazım biçiminde yazdığı kutadgu bilig’i alegorik-didaktik yapısı ile adalet bahsinde incelememiz gereken başka bir eserdir. hükümdar olan kün-togdı (gün doğdu) adaleti, vezir olan ay-toldı (dolunay) mutluluğu, vezirin oğlu olan bilge ögdülmiş (övülmüş) aklı, vezirin kardeşi olan derviş odgurmış (uyanmış) ise yaşamın sonunu temsil etmektedir. adalet, mutluluk, akıl ve nihai son kavramları üzerine “kutlu olma bilgisi” kutadgu bilig, aynı zamanda ilk siyasetname olma özelliği de taşır. siyasilerin adaletli bir yönetim sergilemeleri için yazılan eser alegorisi ile sanatsal, didaktikliği ile asır tanımaz bir öğüt kitabıdır. bu kutlu bilgiden öğrendiğimiz iktidarın değil “törü”/adaletin önemli olduğu ve hakça uygulanması gerekliliğidir. kutadgu bilig’in özü de mülkün temeli gibi adalettir ve iktidar sahiplerinin adaletli olması öğütlenir.
    edit: imla

mesaj gönder