hüseyin nihal atsız

Kimdir?

hüseyin nihal atsız (12 ocak 1905; kadıköy, istanbul - 11 aralık 1975, istanbul), türk yazar, şair, tarihçi ve ideologdur. nejdet sançar'ın ağabeyidir. yağmur atsız ve buğra atsız'ın babasıdır. rıza nur'un mânevî oğludur. kendisini türkçü ve turancı olarak tanımlar. ailesi atsız'ın babası gümüşhane'nin torul kazasının midi köyünün çiftçioğulları ailesinden deniz güverte binbaşısı mehmet nail bey, annesi trabzon'un kadıoğulları ailesinden deniz yarbayı osman fevzi bey'in kızı fatma zehra hanım'dır. çiftçioğulları ailesinin tesbit edilen ceddi 19. asrın başlarında yaşadığı tahmin edilen ahmed ağa'dır. ahmet ağa'nın ismail, süleyman, hüseyin ve şakir adlı dört oğlu olmuştur. ismail ağa'nın çocukları midi'den, yozgat'ın akdağ madeni kazasının dayılı köyüne göçmüşlerdir. şakir ağa'nın evladı olup olmadığı bilinmemektedir. ahmet ağa'nın üçüncü çocuğu olan hüseyin ağa (1832 - 1894) ise 1850-1852 şıralarında deniz eri olarak istanbul'a gelmiş, okumayı ve yazmayı asker ocağında öğrenmiş, askerliğinin nihayetinde de teskere bırakarak donanma-yı hümayun' da kalmış ve makina önyüzbaşlığına çarkçı kolağalığı'na terfi etmiştir. hüseyin ağa'nın eşi emine hayriye hanım'dır. iki çocukları olmuştur. nevber hanım ile mehmet nail bey (1877- 1944). mehmet nail bey de osmanlı donanması'na girmiş ve deniz kuvvetlerinde deniz güverte binbaşılığı'ndan emekli olmuştur. mehmet nail bey'in ilk eşi 1903 yılında yüzbaşı iken evlendiği fatma zehra hanım (1884 - 1930)'dır. fatma zehra hanım, deniz yarbayı (bahriye kaymakamı) osman fevzi bey ile tevfika hanım'ın kızıdır. osman fevzi bey, trabzon'lu olup ailesi kadıoğulları namı ile maruftur. mehmet nail bey'in ilk eşinden üç çocuğu olmuştur. 12 ocak 1905'de hüseyin nihal (atsız), 1 mayıs 1910'da ahmet nejdet (sançar) ve aralık 1912'de fatma nezihe (çiftçioğlu) dünyaya geldi. 1930 yılında ilk eşinin damar sertliğinden vefatı üzerine mehmed nail bey, 1931 yılında yeniden evlenmiştir. ikinci eşinin adı da fatma zehra'dır. ikinci eşinden 1932 yılında necla (çiftçioğlu) adlı bir kızı olan mehmed nail bey ikinci eşiyle geçinememiş ve iki yıl sonra ayrılmıştır. biyografi hüseyin nihâl atsız, 12 ocak 1905'te istanbul kadıköy'de doğdu. ilköğrenimini kadıköy’deki çeşitli okullarda, orta öğrenimini kadıköy ve istanbul sultanilerinde (istanbul lisesi) yaptı. buradan mezun olunca askerî tıbbiye’ye yazıldı. atsız, yükseköğrenim çağına gelip askerî tıbbiye'ye kaydolduğu çağlarda türkçülük fikrinin etkisi altına girmeye başladı. ziya gökalp'in cenaze töreninin yapıldığı günün gecesi türkçülük fikrine karşı öğrencilerle kavga ettiği ve daha sonrasında ise aralarında bir takım problemler geçen arap asıllı bağdatlı mesut süreyya efendi adlı bir mülazım (teğmen)'a selam vermediği gerekçesi ile 4 mart 1925 tarihinde 3. sınıf talebesiyken askeri tıbbiye'den çıkarılmıştır. bu olaydan sonra üç ay kadar kabataş erkek lisesi'nde yardımcı öğretmenlik yapan atsız, daha sonraları deniz yolları'nın mahmut şevket paşa adlı vapurunda kâtip muavini olarak çalışmış ve bu vapurla istanbul-mersin arasında birkaç sefer yapmıştır. üniversite yılları ve ilk fikirler 1926 yılında istanbul dârülfünûnu'nun edebiyat fakültesinin "edebiyat bölümü"ne ve istanbul dârülfünûnu'nun yatılı kısmı olan yüksek muallim mektebi'ne kaydolan atsız, bir hafta sonra askere çağırılmış, tecil isteği kabul edilmeyen atsız askerliğini 9 ay olarak 28 ekim 1926-28 temmuz 1927 tarihleri arasında istanbul'da taşkışla'da 5. piyade alayında er olarak yapmıştır. ahmet naci adlı arkadaşı ile birlikte hazırladığı 'anadolu'da türklere ait yer isimleri' adlı makalenin türkiyat mecmuası nın ikinci cildinde yayınlanması ile hocası olan mehmet fuad köprülü' nün dikkatini çeken atsız, 1930 yılında edirneli nazmî'nin divanı üzerinde mezuniyet çalışması yapmıştır ('divân-ı türkî-i basit, gramer ve lügati', 1930, 111 s. türkiyat enstitüsü mezuniyet tezi, no 82). aynı yıl edebiyat fakültesi'nden mezun olmuştur. atsız'ın sınıf arkadaşları arasında tahsin banguoğlu, ziya karamuk, orhan şâik gökyay, pertev nâilî boratav, nihad sâmi banarlı gibi isimler yeralıyordu. mezuniyetinden sonra edebiyat fakültesi dekanı olan hocası prof. dr. mehmet fuad köprülü, maarif vekâleti’nde atsız için girişimde bulunarak, yüksek muallim mektebi'ni öğrenci olarak bitirdiği için, liselerde yapması gereken 8 yıllık mecburi hizmetini affettirmiş ve 25 ocak 1931'de atsız'ı kendisine asistan olarak almıştır. atsız, yine 1931 yılında dârülfünûnun felsefe bölümünden mezun olan ilk eşi mehpare hanım ile evlenmiş, ancak 1935 yılında ayrılmıştır. atsız, 15 mayıs 1931'den 25 eylül 1932 tarihine kadar atsız mecmua (17 sayı)'yı çıkarmaya başladı. mehmet fuad köprülü, zeki velidi togan, abdülkadir inan gibi edebiyat ve tarih bilginlerinin de içinde bulunduğu bir kadro ile yayın hayatına atılan bu türkçü ve köycü dergi, devrinde ilim, fikir ve sanat alanında çok tesir yaratan türkçü bir çığır açmış, âdetâ cumhuriyet devri türkçülüğünün öncüsü olmuştur. atsız, kendini tanıtmaya başlayan ilk yazılarını (h. nihâl) imzası ile, hikâyelerini de (y.d.) imzasıyla, bu dergide yayınlamaya başlamıştır. 1932 temmuzunda ankara'da toplanan birinci türk tarih kongresi esnasında, prof. dr. zeki velidi togan'a dr. reşid galib'in yaptığı eleştiriler üzerine atsız, içerisinde ikinci eşi bedriye atsız ile pertev nâilî boratav' ın da bulunduğu 8 arkadaşı ile, dr. reşid galib'e "zeki velîdî'nin talebesi olmakla iftihar ederiz" diyen bir protesto telgrafı çekmiş ve bu telgraf üzerine de reşid galib'in tepkisini üzerine çekmiştir. 19 eylül 1932'de reşid galib, maarif vekili olmuştu. kısa bir süre sonra da mehmet fuad köprülü'nün dekanlıktan ayrılması üzerine edebiyat fakültesi dekanlığı'na vekâleten bakan ali muzaffer bey asâleten tâyin edilmiştir.reşid galib, atsız mecmuanın 17. sayısındaki 'dârülfünûn'un kara, daha doğru bir tabirle, yüz kızartacak listesi' adlı makalesi nedeniyle edebiyat fakültesi dekanı'na baskı yaparak, 13 mart 1933 tarihinde atsız'ın üniversite asistanlığına son vermiştir. ölümü atsız, 1975 yılının kasım ayının ortalarında hasta olduğundan şüphelenmiş, ancak yapılan muayene ve testler sonucunda bir hastalık bulunamamıştır. 10 aralık 1975 çarşamba gününün akşamı kalp krizi geçirmiş, gelen doktor enfarktüs olduğunu anlayamamıştır. ertesi akşam atsız yeni bir kriz geçirmiş, 11 aralık 1975 perşembe günü vefat etmiştir. 13 aralık 1975 tarihinde kurban bayramı'nın ilk günü kadıköy osmanağa câmii'nde kılınan ikindi namazını müteakip karacaahmet mezarlığı'na defnedilmiştir. eserleri türkçülüğün öncülerinden olan nihâl atsız, turancı çevreler tarafından aynı zamanda güçlü bir türkolog olarak kabul edilir. bu çevrelere göre türk dilini, tarihini ve edebiyatını gayet iyi bilen atsız, özellikle türk tarihinin göktürk kısmında uzmanlaşmıştı. çok sevdiği bu devreyi bozkurtların ölümü ve bozkurtlar diriliyor adlı iki eser ile romanlaştırmıştır. deli kurt adlı romanı osmanlı tarihinin ilk devrelerinin romanlaştırılmış şeklidir. ruh adam 'daki selim pusat'ın şahsiyetinde atsız'ı görürüz. ruh adam 'ın devamı olarak yalnız adam 'ı yazacağını söylüyordu. yine yazacağını bildirdiği bir eseri de bozkurtlar serisi'nin 3. cildi idi. yayınlanmamış eserlerinin içerisinde ii. mahmut'tan günümüze kadar osmanlı hanedanı tarihi adlı bir eseri de vardır. nihâl atsız'ın şiirleri yolların sonu adı ile kitap halinde basılmıştır.
  1. kendini türk milliyetçiliğine adamış, naçizane yazarlardandır kendisi. irkçı olması da cabası tabi ki. fakat irkçılık yapma nedenleri karşısında kimse onun tezlerini çürütebilmiş değildir. her an kafasından ne geçtiğini tahmin bile edemezsiniz. irkçılığı ise psikopatlık derecesinde değildir bana göre. yaşadığı ve gördüğü şeylerden kaynaklıdır diye düşünüyorum. bilmem bilir misiniz? topal asker şiirini öyle bir öfkeyle yazmıştır ki. karşısında duran ahmet turan'ın ve ona yapılanların ne denli hissetmiş olacak ki; gerçekten öfke dolu bir şiir çıkarmıştır. ve demiştir ki;
    ey nankör kız, ey fahişe unutma şunu:
    sizin için harp ederken yedim kurşunu.

mesaj gönder