1. sınavında uhud savaşının krokisini çizdiren bir hocamın dersidir.

mesaj gönder