1. herkes önyargıya sahiptir. aslında kendimizi koruyabilmemiz için, içgüdüsel olarak oluşturduğumuz bir durumdur. fakat önemli olan önyargılarımızın farkında olup, kararlar verirken önyargılarımızdan uzak bir şekilde hareket edebilmektir. bu önyargılar olumlu olsa bile... dworkin'in önyargıya ilişkin 4'lü bir ayrımı mevcut. bu ayrım bizi mantık hatalarından da korur. bu 4lü ayrım:
    1) belirli bir gruba ait olan kişilerle ilgili çıkarım yapmak
    2) kişisel duygulara dayalı çıkarım yapmak
    3) bir çıkarımı sosyal bir olgu gibi sunmak/rasyonalleştirmek
    4) genel inançlara dayalı çıkarımda bulunmak
    bu 4'lü ayrıma bakarak bir argümanın, önyargıya dayalı olup/olmadığını bulabiliriz.

mesaj gönder