1. halkın egemenliğinin doğrudan kullanıldığı vekalet teorisidir. seçilen vekil bütün ülkenin vekili değil sadece kendisini seçen insanların, o bölgenin vekilidir. doğrudan demokrasi modeliyle örtüşen bu vekalet türünde halk, istediğinde temsilcisini azledebilme hakkına veya onu belirli kararlar aldırmaya zorlama hakkına sahiptir. anayasa hukukunda ve siyaset felsefesinde temsili vekalet teorisiyle ve bu teorilerle doğrudan ilişki içerisinde bulunan halk egemenliği ve milli egemenlik anlayışlarıyla birlikte işlenir.

    (bkz: temsili vekalet)
    (bkz: halk egemenliği)
    (bkz: milli egemenlik)
    ae