1. süreç ya da süreklilik içeren aktivitelerde geriye dönmenin imkansız olduğu veya geriye dönme maliyetinin, süreci ileriye taşıma maliyetinden daha yüksek olduğu noktayı ifade eden terim. ecnebilerce point of no return olarak bilinir ve pnr kısaltması ile kullanılır .

  havacılıkta pnr , uçağın kalkış yaptığı alana geri dönüşünün, yakıtının azalması nedeniyle imkansız hale geldiği noktadır.

  roketlerin kalkışı sırasında , sıvı yakıt tanklarının ateşlendiği an, pnr noktasıdır . başlatılan reaksiyonu durdurmanın imkanı yoktur. roket, başarılı olsun veya olmasın, kalkışı denemek zorundadır .

  ekonomi alanında , yatırıma devam etmenin yatırımdan vazgeçmekten daha pahalıya mal olacağı nokta, bir diğer pnr noktasıdır. şahsen , üçüncü köprü için henüz o noktaya gelmediğimizi düşünüyorum , mamafih bu noktaya ulaşılmasını engelleyecek bir kamuoyu bilinci ve hukuk refleksi olmadığının da farkındayım.

  siyasal süreçlerde de pnr analizi uygulanabilir. örnek olarak, türkiye’de çözüm sürecinde geri dönülemez noktaya gelinmiştir. çözüm sürecini, geriye döndürmeye çalışmanın pratikte uygulanabilirliği kalmamıştır. yapılabilecek tek şey , çözüm sürecini devam ettirmek ancak toplumsal bir mutabakatla ve demokratik bir çerçevede sonuçlandırmaktır .

  youser’lara point of no return’süz günler geceler dileğiyle ...
  ee