1. bir tür eğitim yönteminin adı.

    temel amaç; çocukların paylaşma, saygı duyma, kendine yetebilme ve takım ruhu oluşturma gibi duyguları edinmeleridir. bireyin kendi özellikleri doğrultusunda eğitilmesini amaç edinen sistemde hazır kalıplar ve yöntemler yoktur. aslında vardır; ama sınırları geniştir. daha genişi için (bkz: waldorf metodu)

    ülkemizde özel okullar tarafından kabul gören sistem iskandinav ülkelerinde bir devlet politikası olarak uygulanmaktadır. "çocukları kendi başına bırakmak" ya da "saldım çayıra" anlayışı olduğunu düşünen yurdum insanına bu sistemin özünü anlatmak bile bir tür doktora tezidir.