1. klasik edebiyat ve estetik akımına (bkz: klasisizm) tepki olarak xvııı. yy sonlarında fransa'da doğan ve xıx. yy başlarından itibaren avrupaya yayılan düşünsel ve yazınsal değişim hareketidir. insanın düşünce ve hayal gücünün, yaratıcılığının sınırlanmasına karşıdır. insanın duygularını ve düş gücünü harekete geçirerek, insanın düşüncede ve sanatta yaratıcılığını ortaya çıkarması gerektiğini savunan bir görüştür. akım, insan maneviyatını baz alır.

    romantizm akımının doğuşunda ve yayılışında fransız ihtilâli sonrasında ortaya çıkan toplumsal ve siyasal yapının (bkz: liberalizm) büyük etkisi vardır. bireyi temel alan, özgürlükçü bir akımdır. toplumu düzeltmenin, bireyleri düzeltmekle gerçekleşebileceği görüşünü savunmaktadır.

    romantizm, realizm ve sürrealizm akımlarının öncüsüdür. asıl gelişimini, bu iki akımla birlikte gerçekleştirmiştir.

    (bkz: voltaire) (bkz: jean-jacques rousseau) (bkz: lamartine) (bkz: victor hugo) (bkz: walter scott)