1. vergilerin, bireylerin karar ve tercihlerini etkilemeyecek kadar düşük tutulması.
  2. araba alırken vergilerin arabanın fiyatından fazla tuttuğunu görünce araba almaktan vazgeçmeniz bu ilkeyle zıttır mesela.