• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (7.00)
yeniden doğu - andre gunder frank
1960'larda geliştirilen ve azgelişmişliğin, gelişmiş kapitalizme doğru giderken uğranılan bir durak değil, bizatihi gelişmiş kapitalist ülkelerin gelişmişliğinin kaynağı olduğunu savunan bağlımlılık teorisi'nin en önemli kurucusu sayılan andre gunder frank, bütün akademik yaşam boyunca emeğin, ezilenlerin, zayıfların safında yer aldı. emperyalizmin ve sömürgeciliğin mekanizmalarını deşifre etmeye çalıştı.
(neokur.com)