• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
Yazar seyyid kutub
yoldaki işaretler - seyyid kutub
islami uyanış eylemi nasıl başlayacak? bu görevi üstlenecek bir öncü cemaat lazımdır. bu yola baş koymuş cemaat... dünyanın her köşesindeki cahiliyeyi yok etmek için yola çıkmış bir cemaat... "yoldaki işaretler"i, işte gelmesi umutla beklenen bu öncü cemaat için yazdım.
-seyyid kutub-
  1. özü itibariyle islamiyeti anlatan seyyid kutub'un başyapıt niteliğinde bir eseri.


    "günümüz dünyası, hayata yön veren prensipler ve sistemlerin dayanağı itibariyle -hz. peygamber'den evvelki dönemlerdeki gibi- bir cahiliye dönemi yaşamaktadır. bu öyle bir cahiliye dönemi ki şu büyük maddi refah ve olağanüstü maddi gelişmeler onun kötülüğünü azaltmaya kafi gelmemektedir.

    bu cahiliye döneminin dayandığı temel esas, allah'ın yeryüzündeki hakimiyetine, uluhiyetin en belirgin vasfı olan ilahi otoriteye el koymaktır. söz konusu cahiliye düzeni, hakimiyeti -[allah'tan alıp]- insanlara vererek, onları birbirlerinin rabbi konumuna getirmektedir."